Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีการซ่อมหลังคารั่วสำหรับหลังคาแบบต่างๆ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีการซ่อมหลังคารั่วสำหรับหลังคาแบบต่างๆ หลังคารั่วเป็นปัญหาหนักอกสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของโครงการ เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกยาวนาน 5-6 เดือนและมีพายุฤดูร้อนอีก1-2 เดือน ทำให้หลังคาต้องทนต่อสภาพเปียกชื้นและสัมผัสน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่ฝนแต่บางครั้งเป็นลมที่มีกำลังหรือความดันสูงอัดเข้ามาที่หลังคา

หลังคาจะมีโอกาสรั่วซึมแม้เพียงปัญหาอันน้อยนิด เช่น หลังคาไม่มีการเก็บรอยต่อ หลังคามีการแตกร้าว หลังคาเอียงไม่ได้ระดับ หรือหลังคาเกิดการเสื่อมสภาพ เป็นต้น โดยทั่วไปหลังคาจะมีอายุยาวนานเท่ากับอายุการใช้งานของบ้านอย่างน้อย 15 ปี ซึ่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาทุกๆ 3-5 ปี อาจจะจ้างช่างหลังคาขึ้นมาตรวจสอบหรือเจ้าของเดินตรวจสอบเอง เราแนำนว่าควรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านช่างซ่อมหลังคามาตรวจสอบจะให้ผลได้ดีกว่า

หลังในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ หลังที่เป็นดาดฟ้าคอนกรีต หลังที่เป็นกระเบื้องมุง เช่นหลังคากระเบื้องลอนคู่ หลังคาซีแพคโมเนีย และหลังคาที่ทำมาจากโลหะเช่นหลังคาเมทัลชีท ส่วนหลังคาประเภทอื่นๆเช่น หลังคามุงจาก หรือหลังคามุงด้วยแผ่น shringle เราจะไม่นำมาพูดถึงเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและมีการใช้งานไม่มาก และพบได้น้อยในประเทศไทย

ปัญหาหลังคารั่ว สำหรับดาดฟ้าคอนกรีต จะพบมากในอาคารพาณิชย์ซึ่งค่อนข้างมีอายุพอสมควรเนื่องจากก่อสร้างมาอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งสมัยนั้นไม่มีการใช้ทั้งน้ำยากันซึมผสมคอนกรีต และสีกันซึมทาดาดฟ้า ดาดฟ้าคอนกรีตส่วนมากจึงปล่อยเปลือยและต้องทนต่อฝนและแดดอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดการเสื่อมสภาพ ผิวคอนกรีตเกิดการแตกร้าว เป็นผลให้น้ำฝนซึมมาตามรอยแตกนี้ หลังคาจึงเกิดการรั่วซึม บางที่เป็นแอ่งบนผิวหลังคาหรือดาดฟ้าซึ่งเป็นที่สะสมของน้ำเกิดการรั่วซึมได้ง่าย การแก้ไขจำเป็นต้องทำความสะอาดผิวหน้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรอยร้าว ทำการซ่อมรอยร้าว ปรับผิวคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี ทาสีกันซึมดาดฟ้าเพื่อป้องกันน้ำและความชื้นหรือสามารถเลือกชนิดของวัสดุกันซึมได้ตามความต้องการที่นี่ วัสดุกันซึม รอยต่อต่างๆให้ทำการปิดอุดด้วยเทปกันซึมอย่างดีชนิดที่ผิวหน้าเป้นผ้า fleece โดย เมื่อทำกันซึมแล้วส่วนมากจะอยู่ได้อย่างน้อย 5 – 10 ปี และบำรุงรักษาทุก 3 ปีโดยช่างซ่อมหลังคาหรือช่างกันซึม

หลังคากระเบื้องที่มีปัญหาการเกิดรั่วซึมจะเนื่องมาจากการแตกของแผ่นกระเบื้องเป็นสำคัญ และอีกสาเหตุจะเกิดมาจากวัสดุปิดรอยต่อต่างๆ เกิดการเสื่อมสภาพโดยแผ่นปิดรอยต่อส่วนมากมีอายุแค่ 7-10 ปีก็ควรรื้อแล้วติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อใหม่ การแก้ไขหลังคามุงกระเบื้องรั่วนี้ ก็ทำได้ตั้งแต่เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องใหม่ทั้งหมด ห้ามเปลี่ยนเฉพาะแผ่นเด็ดขาดเพราะจะไปขยับตัวแผ่นอื่นเกิดรูร่องน้ำรั่วซึมได้ หรืออีกวิธีคือการพ่นเคลือบผิวหน้าของกระเบื้องด้วยสีกันซึมสะท้อนความร้อนทั้งผืน จะเป็นการช่วยทั้งสองส่วนคือป้องกันหลังคารั่วซึมและลดอุณหภูมิของหลังคาทั้งยังชาวยยืดอายุของหลังคามุงกระเบื้องอีกด้วย หลังคากระเบื้องส่วนมากมีการรั่วซึมน้อยเนื่องจากช่างมีประสบการณ์มายาวนานพอสมควร

หลังคาเมทัลชีท ส่วนมาดจะรั่วซึมบริเวณรอยต่อและหัวน๊อตที่เวื่อมสภาพตามการใช้งาน เนื่องจากโดนแรงลม แสงแดด และน้ำฝน โดยการใช้งานที่ยาวนาน หลังคาเมทัลชีทที่ได้มาตรฐานจะมีอายุประมาณ 10-15 ปี แล้วจะเริ่มเกิดปัญหาหารรั่วซึม ซึ่งการรั่วซึมตามรอยต่อจะมีปัญหาเยอะมาก การจะมุงหลังคาใหม่ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องรื้อของเดิมและติดตั้งใหม่ทั้งระบบ การแก้ไขการรั่วซึมคือใช้ ยาแนวโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) ซ่อมอุดตามหัวน๊อต ส่วนรอยต่อแผ่นที่เปิดให้ใช้ เทปกันซึม (Waterproof Tape) ปิดตามแนวรอยต่อทั้งแนว ก่อนที่จะพ่นสีสะท้อนความร้อนให้ทั่วบริเวณ ซึ่งสามารถยึดอายุหลังประเภทนี้อีกเป็น 10 ปี