Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจอะไรบ้าง ?

บริหารจัดการอาคาร: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจอะไรบ้าง ? หลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่มีหลายชั้น ซึ่งตามกฎหมายแล้ว อาคารหรือตึกนั้น จะต้องมีสัญญาณเตือนภัย เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากภายในที่พักอาศัยในลักษณะนี้นั้น มีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก เราจึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าเหตุร้ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ดังนั้น เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ในอาคารที่เรากำลังอาศัยหรือทำงานอยู่ แล้วที่อาคารนั้นไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงเลย จนกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเกิดไฟไหม้ก็อาจจะเกิดความเสียหายไปมากแล้วก็ได้ เพราะไฟสามารถลุกลามและทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ ก็อาจจะทำให้หมดสติก่อนที่จะหนีออกจากอาคารได้ ต้องยอมรับเลยว่า เพลิงไหม้ในอาคารเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อย เราจะสังเกตได้จากข่าวตามหนังสือพิมพ์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงในอาคารจึงเป็นอีกระบบสำคัญ ที่จะช่วยลดการเกิดความเสียหายได้ ในขณะเกิดเพลิงไหม้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะช่วยส่งสัญญาณเตือนก่อนที่เพลิงจะเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง จนไม่สามารถควบคุมได้ และระบบดับเพลิงอาจจะช่วยดับไฟได้ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์รวมถึงช่วยให้คุณออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย หลายที่ก็มีสัญญาณเตือนภัย แต่เราผู้รับผิดชอบในพื้นที่ก็ไม่ควรประมาท ต้องคอยตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยอยู่เสมอ เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ วันนี้ทางเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย ว่า เวลาที่เราจะตรวจสอบนั้น เราจะต้องตรวจส่วนไหนบ้าง

สำหรับส่วนประกอบของสัญญาณเตือนภัยนั้น จะประกอบไปด้วยหลายส่วน ซึ่งเราจะต้องทำการตรวจทุกส่วนเพื่อให้ระบบต่างๆพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา อันดับแรกควรตรวจสอบที่ชุดจ่ายไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงกําลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกําลังไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้ปฏิบัติงานของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้าสํารอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟปกติดับ ต่อมาก็คือ ในส่วนของแผงควบคุม เพราะเป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณ จากอุปกรณ์ เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ตํ่า หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุม โดนตัดขาดเป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆบนหน้าตู้ ต้องให้อยู่ในสถานะพร้อมเสมอ ต่อมาในส่วนของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด และอุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติ ที่มีปฏิกริยาไวต่อสภาวะตามระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส ต่อมาคือ อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทํางานโดยส่ง สัญญาณมายังตู้ควบคุม แล้วจึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็นต้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น รวมไปถึงเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ทํางานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและดับเพลิง โดยจะถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น เช่นส่งสัญญาณกระตุ้นการทํางานของระบบบังคับลิฟท์ลงชั้นล่าง, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคมุ ควันไฟ, การควบคุมเปิดประตูทางออก,เปิดประตูหนีไฟ, ปิดประตูกันควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียง ,เปิดระบบดับเพลิง เป็นต้น และตัวรับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทํางานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทั้งหมดนี้ คือระบบสัญญาณเตือนภัยที่ต้องทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้น หากเราจะทดสอบระบบก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อให้ระบบเตือนภัยสามารถทำงานได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ดังนั้น หากเจ้าของอาคารต้องการที่จะติดตั้งระบบดับเพลิงหรือสัญญาณเตือนเกิดเหตุไฟไหม้ สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ เพราะเราเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิง บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร โดยให้บริการจัดการแบบครบวงจร โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์การทำงาน บำรุงรักษาระดับมืออาชีพ สามารถออกแบบวางแผนการบำรุงรักษาอาคาร รวมถึงการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อให้ผลการบริหารจัดการของอาคารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้อาคาร เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของสถานที่เป้นหลัก จึงสามารถให้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอน