Categories
Travel news

สถาปัตยกรรมบุโรพุทโธวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บุโรพุทโธหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซียเร็วๆ นี้จะถูกปรับขึ้นราคาจำนวนมากโดยหน่วยงานของรัฐในความพยายามที่จะรักษาความมั่งคั่งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศ ตามกฎใหม่ ชาวต่างชาติจะต้องมาพร้อมกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดเวลาขณะเยี่ยมชมบุโรพุทโธ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแนะนำรถโดยสารไฟฟ้าสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่จะเดินทางรอบวัดและบริเวณใกล้เคียง ตั้งอยู่ใกล้เมืองยอกยาการ์ตาในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซีย เชื่อกันว่าบุโรพุทโธสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และได้รับการอนุรักษ์ผ่านการบูรณะหลายครั้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2525 และดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนทุกวันก่อนเกิดโรคระบาด ด้วยแท่นที่เรียงซ้อนกันเก้าชั้นยอดโดมกลางขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปนั่ง วัดนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมพุทธชวาบุโรพุทโธมักถูกนำมาเปรียบเทียบกับสถานที่ทางศาสนาที่กว้างขวางอีกแห่งคือนครวัด คอมเพล็กซ์ของวัดกัมพูชามีสไตล์และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่ยังกำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนต้องมาพร้อมกับมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและขึ้นราคาตั๋วสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวกัมพูชาเป็นระยะ