Categories
Health News

สัญญาณอันตรายที่ค้นพบกระตุ้นการพัฒนาวัคซีน

เซลล์ของหนูที่ได้รับบาดเจ็บกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเสนอกลยุทธ์ใหม่ในการป้องกันและรักษาทุกอย่างตั้งแต่ปรสิตไปจนถึงการแพ้ในมนุษย์ นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าเซลล์ในลำไส้ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนปรสิตจะเรียกระบบภูมิคุ้มกันโดยการปล่อยอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต ซึ่งถูกเผาผลาญเข้าไปในนิวคลีโอไทด์อะดีโนซีนอะดีโนซีนจะจับกับตัวรับจำเพาะบนพื้นผิวของเซลล์เยื่อบุผิวในลำไส้

เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ทดสอบทฤษฎีของพวกเขาโดยการฉีดหนอนเข้าไปในหนูที่ออกแบบมาเพื่อให้ไม่มีตัวรับอะดีโนซีนในหนู เซลล์เยื่อบุผิว ต่างจากหนูปกติซึ่งมีการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งต่อปรสิตเหล่านี้ หนูที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนั้นมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการศึกษาพบว่าหนอนพยาธิที่รู้จักกันในชื่อหนอนพยาธิติดเชื้อประมาณ 1.5 พันล้านคน ไม่มีวัคซีน แต่การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายสามารถป้องกันตัวเองจากหนอนพยาธิได้ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางสำหรับการพัฒนา ถ้าคุณรวมโปรตีนที่เป็นเอกลักษณ์ของหนอนพยาธิเข้ากับตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถกระตุ้นตัวรับอะดีโนซีน คุณอาจจะสามารถสร้างวัคซีนที่จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้